Joanna Najbor
Psycholog - Psychoterapeuta Wrocław

Umów SPOTKANIE

Celem psychoterapii jest uwolnienie się od ograniczeń z przeszłego doświadczania, aby móc pełniej żyć w teraźniejszości.

Trudności w funkcjonowaniu rozwijają się we wczesnym dzieciństwie i w końcu powodują rozdźwięki i trudności w codziennym życiu. Terapeuta psychodynamiczny najpierw interweniuje w celu złagodzenia dyskomfortu, a następnie pomaga pacjentowi zwrócić uwagę na istnienie przyczyn takiego stanu rzeczy. Wspólnie z pacjentem pracują nad rozwinięciem strategii prowadzących do zmiany. Terapeuta ułatwia zgłaszającemu się po pomoc dokonanie wglądu we własną osobowość, wspiera w interpretowaniu przyczyn konfliktów, które powinny być „wydobyte" z nieświadomości i uświadomione w obecności terapeuty.

Psychoterapia psychodynamiczna nastawiona jest na głębsze poznanie siebie samego, głównie swoich emocji, reakcji, wspomnień, które nigdy wcześniej nie były zgłębiane. Uznaje się, iż wgląd w emocje daje zdecydowanie lepsze rezultaty niż intelektualna obróbka problemu. Konstruktywne przeżycie przeszłości powoduje pożądaną zmianę w człowieku. Terapeuta wraz z pacjentem bada jego wczesne doświadczenia życiowe i ich powiązanie z obecnymi wzorami, od których pacjent nie może się uwolnić. Dzięki temu pacjent zaczyna dostrzegać i poznawać nowe „drogi" w życiu.

Psychoterapia odbywa się to w kontakcie z terapeutą. Poprzez żywą i szczerą rozmowę pacjent spotyka się ze swoimi uczuciami, fantazjami oraz myślami, pogłębiając przez to samoświadomość oraz samoakceptację. Dzięki terapii człowiek może wypracować w sobie samym pożądane zmiany. Może także odzyskać kontrolę nad swoim życiem. W jej efekcie będzie podejmował lepsze wybory dotyczące różnych aspektów własnego życia, a przez to zwiększy swój komfort. Psychoterapia jest pomocna w osiągnięciu wewnętrznego spokoju, harmonii, ale także zasobów do przezwyciężania różnych trudności, które stają na naszej życiowej drodze.

Joanna Najbor, psycholog-psychoterapeuta. Okno psychoterapeutyczne.

tel. 508 208 995

Umów SPOTKANIE

Możesz sprawić, by Twoje życie było bardziej satysfakcjonujące

Jeżeli jesteś samotny, nieszczęśliwy, nie widzisz sensu i radości w swoim życiu, źle czujesz się z ludźmi, czujesz się przez nich opuszczany czy sam przed nimi uciekasz, to psychoterapia jest tym, czego potrzebujesz. Jeśli cierpisz na depresję, nerwicę, nie radzisz sobie z zawodowymi obowiązkami – możesz to zmienić.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia to leczenia emocjonalnych ran. Odbywa się w spotkaniu i dialogu. Dosłownie pomaga ona odzyskać siebie - poczuć się zintegrowanym, wartościowym człowiekiem, gotowym wziąć odpowiedzialność za budowanie swego szczęśliwego życia w każdej z jego sfer. 

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Psychoterapia psychodynamiczna ma miejsce w gabinecie psychoterapeutycznym, sesja trwa 50 minut. Praca pacjenta polega na ujawnianiu wszystkiego, co przychodzi mu do głowy i analizowaniu tego wraz z terapeutą. Funkcjonuje on według zasad settingu – umowy z terapeutą dotyczącej czasu trwania, płatności, nieobecności oraz pozostawania w kontakcie. Terapeuta określa z pacjentem cele terapeutyczne, które wspólnie będą się starali osiągnąć. Cele te mogą być w trakcie terapii zmieniane lub doprecyzowywane.

Wywodzi się z klasycznej psychoanalizy, której prekursorem był Zygmunt Freud. Podejście psychodynamiczne koncentruje się wokół koncepcji, że u pacjenta zachodzą różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu, które są co najmniej po części nieświadome. 

Psychoterapeuta Wrocław Joanna Najbor