Joanna Najbor
Psycholog - Psychoterapeuta Wrocław

Rodzaje pomocy

 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia par
 • Psychoterapia EMDR
Joanna Najbor, psycholog-psychoterapeuta. Okno psychoterapeutyczne.

tel. 508 208 995

Konsultacja psychoterapeutyczna

Niezbędna jest do omówienia problemu. Jej celem jest jego identyfikacja oraz poszukiwanie sposobów najlepszego rozwiązania zgłaszanych trudności. Najczęściej przybiera formę kilku spotkań. Rozpoczyna ona psychoterapię i pozwala rozpoznać charakter trudności, z jakimi zmaga się pacjent, a także przyjrzeć się jego oczekiwaniom i potrzebom. Jej wynikiem jest podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania. Może nim być psychoterapia lub wizyta u innego specjalisty.

Konsultacja psychoterapeutyczna umożliwia dobranie najlepszej i najbardziej efektywnej formy pomocy psychologicznej, dostosowanej do zaistniałej sytuacji. Podczas konsultacji pacjent definiuje swoje trudności, nad którymi chce pracować, nakreśla swoją sytuację osobistą i zawodową. Spotkanie wstępne służy również określeniu pozostałych zasad takich, jak częstotliwość i czas trwania ewentualnych sesji, sposób ich odwoływania, koszt oraz forma zakończenia współpracy.

Sesja psychoterapii psychodynamicznej

To indywidualne spotkania z pacjentem, z częstotliwością raz w tygodniu. Każda sesja trwa 50 minut. Polega na rozmowie z wykwalifikowanym terapeutą, posiadającym odpowiednią wiedzę i umiejętności. Dzięki niej pacjent ma możliwość dotarcia do istoty swoich problemów oraz znalezienia odpowiednich dla siebie rozwiązań. W trakcie sesji terapeutycznych pacjent i terapeuta wspólnie przyglądają się specyfice zaistniałych trudności, zmierzając do wypracowania konstruktywnych zmian niosących ulgę.

Katalog problemów i trudności

 • brak satysfakcji z życia,
 • sytuacja kryzysowa,
 • odczuwanie cierpienia i życiowej bezradności,
 • doświadczanie przykrych objawów takich jak: niepokój, smutek, przygnębienie,- trudności z koncentracją uwagi,
 • problemy ze snem,
 • odczuwanie bezradności i wewnętrznej pustki,
 • brak umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • nadmierne obarczanie siebie odpowiedzialnością,
 • poczucie osamotnienia,
 • niezadowalające relacje z otoczeniem,
 • brak zrozumienia przyczyn własnych trudności,
 • i każda trudność i problem tu niewymieniony.

Konsultacja psychiatryczna

W uzasadnionych sytuacjach psychoterapeuta kieruje pacjenta na spotkanie z lekarzem psychiatrą. Obejmuje ono badanie lekarskie, w tym dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków, jeśli zachodzi taka konieczność, udzielenie wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania. Nie zawsze niezbędna będzie taka dodatkowa forma pomocy. Psychoterapia bardzo często jest skuteczna bez farmakoterapii.

Przebieg spotkań jest indywidualny i dostosowany do potrzeb człowieka.