Joanna Najbor
Psycholog - Psychoterapeuta Wrocław

LISTA ARTYKUŁÓW

Joanna Najbor, psycholog-psychoterapeuta. Okno psychoterapeutyczne.

tel. 508 208 995

17 października 2021

EMDR

EMDR to terapia przeznaczona dla tych, którzy doświadczyli bolesnych, traumatycznych zdarzeń i próbują radzić sobie z ich psychicznymi konsekwencjami. Takie poważne doświadczenia, mogą doprowadzić do rozregulowania układu nerwowego oraz niechcianych i trudnych do kontrolowania reakcji ze względu na wysoki poziom stresu, jaki generują.

Niepożądane reakcje przejawiają się zazwyczaj na kilku poziomach

  • poziom emocjonalny - lęk, smutek, bezsilność, złość, wstyd,

  • poziom fizjologiczny  bezsenność, drażliwość, pobudzenie, apatia, czasami dolegliwości zdrowotne bez wyraźnych przyczyn medycznych,

  • poziom poznawczy - brak wiary w siebie, nieufność, intruzywne męczące wspomnienia, poczucie krzywdy.
     

Symptomów traumy może być jednak dużo więcej. Mogą one przyjmować także jakieś specyficzne dla danego człowieka charakterystyki. Do pojawienia się powyższych objawów doprowadzić może pojedyncze poważne zdarzenie czy traumatyczna sytuacja, jednakże także wielość powtarzających się „małych” stresujących sytuacji może zdestabilizować funkcjonowanie. Często trudne sytuacje, których doświadczamy w relacjach rodzinnych, partnerskich czy w pracy mogą mieć dla układu nerwowego podobne skutki jak jednorazowa duża trauma.

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing - Odwrażliwianie i Przetwarzanie za pomocą Ruchu Gałek Ocznych ) oparta jest na założeniu, że traumatyczne doświadczenia mogą zablokować naturalny proces przetwarzania informacji, który dokonuje się w systemie nerwowym.W naturalnym, adaptacyjnym procesie przetwarzania trudne doświadczenie jest bolesne, ale po upływie pewnego czasu, człowiek nabiera dystansu, a to doświadczenie nie ma już wpływu na jego bieżące funkcjonowanie. Jeśli jednak takie przetwarzanie zostanie zablokowane, w pamięci pozostają żywe emocje, myśli i doznania, które towarzyszyły temu zdarzeniu. Nie muszą one być aktywne cały czas, ale gdy jakieś bieżące wydarzenie poruszy „wrażliwą strunę” (czasem dzieje się to poza świadomością), te drażliwe odczucia i myśli aktywują się i wpływają na nasze samopoczucie.

W efekcie terapii EMDR pozbywamy się tych niechcianych emocji, myśli i doznań, a przeszłe traumy stają się normalnymi wspomnieniami, bez wcześniejszego ładunku emocjonalnego i destrukcyjnego wpływu na teraźniejszość i przyszłość.

Terapia EMDR polega na przywołaniu bolesnego wspomnienia, skupieniu uwagi na uczuciach i myślach, które ono powoduje oraz jednoczesnej, naprzemiennej stymulacji obu półkul mózgowych, najczęściej przez ruch gałek ocznych, jednak w zależności od potrzeb pacjenta, mogą być też stosowane inne bodźce sensoryczne. W pierwszej fazie terapii, zanim pacjent skonfrontuje się z bolesnymi wspomnieniami, zostaje do tego bezpiecznie przygotowany: uczy się różnych sposobów łagodzenie napięcia, obniżania lęku i zwiększania poczucia bezpieczeństwa.

Terapia EMDR rekomendowana jest przez Światową Organizację Zdrowia i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.