Joanna Najbor
Psycholog - Psychoterapeuta Wrocław

LISTA ARTYKUŁÓW

Joanna Najbor, psycholog-psychoterapeuta. Okno psychoterapeutyczne.

tel. 508 208 995

20 stycznia 2020

Zaburzenia osobowości

Osobowość jest zbiorem zachowań, wzorców myślowych i uczuciowych, który określa, kim jesteśmy. U większości ludzi pozwala względnie spokojnie żyć. W przypadku osób cierpiących na zaburzenia osobowości niektóre elementy ich usposobienia sprawiają, że trudno im żyć w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi. Nie potrafią również uczyć się na błędach, aby zmienić aspektów swojej osobowości, które uznają za niepożądane. Jeżeli człowiek wykazuje trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu związków partnerskich, ciężko mu żyć w zgodzie z innymi ludźmi w pracy, w rodzinie i na gruncie towarzyskim, pakuje się w kłopoty i tarapaty, nie umie kontrolować własnych uczuć i zachowań, a jednocześnie dręczy go smutek i zauważa, że denerwuje lub rani innych, może to być oznaką zaburzeń osobowości.

Leczenie

Skuteczne leczenie zaburzenia osobowości jest całkowicie mozliwe na gruncie psychoterapii. Jednakże kluczowym warunkiem jest determinacja pacjenta i osobowościowa kompetencja psychoterapeuty. Farmakoterapia z definicji nie pomaga pacjentom z zaburzeniem osobowości.