Joanna Najbor
Psycholog - Psychoterapeuta Wrocław

LISTA ARTYKUŁÓW

Joanna Najbor, psycholog-psychoterapeuta. Okno psychoterapeutyczne.

tel. 508 208 995

24 stycznia 2020

Problemy seksualne

Problemy seksualne mogą pojawiać się na przestrzeni całego życia człowieka. W efekcie uwidaczniają się w różnych jego aspektach funkcjonowania. Trudności dotyczą wczesnodziecięcych urazów, ale także późniejszych doświadczeń seksualnych, postaw czy nawyków.

Można mówić o kilku obszarach problemowych:

1. Orientacja seksualna czyli trwały emocjonalny oraz seksualny pociąg do osób określonej płci lub też do obu płci. Mówimy tu o heteroseksualności, homoseksualności oraz biseksualności. Problemem może być także niejasność, co do możliwości rzeczywistego wyboru obiektu aktywności seksualnej.

Praca psychoterapeutyczna ukierunkowana jest tu na proces zaakceptowania pewnego stanu rzeczy czy też jego skrystalizowanie, a nie na dokonywanie zmian w tych sferach.

2. Identyfikacja płciowa czyli akceptowanie poczucia przynależności do własnej płci i realizowanie określonej roli płciowej (męskiej lub żeńskiej). Trudności w tej sferze to np.: transseksualizm.

3. Preferencje seksualne to wszelkie elementy, które wzbudzają podniecenie, fascynację
i uruchamiają aktywność seksualną. Najczęściej pojawiającymi się problemami w tym obszarze są: brak akceptacji dla bodźców uruchamiających aktywność seksualną, zawężenie aktywności do jednego rodzaju bodźca, preferencje seksualne realizowane niezgodnie z prawem lub będące zagrożeniem dla innych.

4. Problemy dotyczące sprawności seksualnej to wszelkie utrudnienia, które wpływają na jakość i satysfakcję z życia seksualnego. Mogą one wynikać z kwestii czynnościowych – fizjologicznych bądź być skutkiem problemów natury emocjonalnej i psychicznej. Najczęstsze problemy dotyczą zobojętnienia seksualnego, dysfunkcji pojawiającej się w trakcie współżycia.

Leczenie

Praca psychoterapeutyczna nad tą sferą życia wymaga od psychoterapeuty szerokich, ale także szczególnych kompetencji - tak z zakresu seksuologii, jak i psychoterapii.